Home > The world of seiko > Sponsorship
SPONSORSHIP
นับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวในปี 1964 ไซโกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาในระดับโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านเวลา และวันนี้ ไซโก ได้ขยายการสนับสนุนนี้ไปในกีฬาหลากหลายขึ้น จากลการแข่งขันกรีฑา(IAAF) สู่การแข่งขันเรือใบ (สมาคมเรือใบ 49er และ 29erXX ) และไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหน ไซโกจะยังคงยืนหยัดที่จะสนับสนุนทางด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง